മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ

കനത്തമഴ

സുനാമി

കൊടുങ്കാറ്റ്

ഭൂകമ്പം

പ്രവചനാധാരമായ ഘടകം

ജില്ലകളിലെ മഴ

തിരമാല ഉയരം

കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ഉത്ഭവം സാധ്യമായ പാരാമീറ്റർ

മേഘാവൃതമാണോ

ഭാരവാഹികൾ

ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ

ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ

മുഖ്യമന്ത്രി,
കെ.എസ്.ഡി.എം.എ. ചെയർമാൻ
ശ്രീ. ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ

ശ്രീ. ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ

റവന്യൂ, ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി
കെ.എസ്.ഡി.എം.എ. വൈസ് ചെയർമാൻ
76

പരിശീലനങ്ങൾ

6354

ആകെ പരിശീലനം നേടിയവർ

3237

പുരുഷന്മാർ

3117

സ്ത്രീകൾ

കൂടുതൽ അറിയാം

കുട്ടികൾക്കായി

സ്‌കൂൾ സുരക്ഷ

പരിപാടികൾ

ഗ്യാലറി