മുന്നറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കൂ:

കാലാവസ്ഥ വിവരങ്ങൾ

 

കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മഴ സംബന്ധിച്ച പ്രവചനവും ജില്ലയിലെ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മഴ മാപിനികളിൽ ലഭിച്ച മഴയും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം-Actual RF to prediction comparison_08/08/2019

വാർത്തകളും ജാഗ്രത നിർദ്ദേശങ്ങളും

News Scroll

 • ഉരുൾപൊട്ടൽ നടന്ന ഒരു സ്ഥലത്തും തിരച്ചിൽ നിർത്താൻ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല . തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു എന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി (KSDMA ) വ്യക്തമാക്കുന്നു.
  ഉരുൾപൊട്ടൽ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ തിരച്ചിൽ നിർത്താനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തുവെന്ന് ചില ഊഹാപോഹങ്ങൾ പ്രചാരണത്തിലുണ്ട് .

  ഉരുൾപൊട്ടൽ നടന്ന ഒരു സ്ഥലത്തും തിരച്ചിൽ നിർത്താൻ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല . തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു എന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി (KSDMA ) വ്യക്തമാക്കുന്നു.
 • മൽസ്യതൊഴിലാളി ജാഗ്രത നിർദേശം
  മൽസ്യ തൊഴിലാളി ജാഗ്രത നിർദേശം

  കേരള തീരത്ത് മൽസ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്നതിൽ തടസ്സമില്ല
  കടലിൽ പോകുന്നവർ താഴെ പറയുന്ന (വ്യക്തതക്കായി ഭൂപടം കാണുക) സമുദ്രപ്രദേശങ്ങളിൽ പോകരുത്.

  19-08-2019ന് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ നിന്ന് മണിക്കൂറിൽ 45 മുതൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുള്ള തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടൽ

  21-08-2019ന് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ നിന്ന് മണിക്കൂറിൽ 45 മുതൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുള്ള തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ

  22-08-2019 മുതൽ 23-08-2019 വരെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ നിന്ന് മണിക്കൂറിൽ 45 മുതൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുള്ള തെക്ക് ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ

  മേൽപറഞ്ഞ കാലയളവിൽ പ്രസ്തുത പ്രദേശങ്ങളിൽ മൽസ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുതെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ കേന്ദ്രം നിർദേശിക്കുന്നു.

  KSDMA-IMD

മുഖ്യമന്ത്രി,
കെ.എസ്.ഡി.എം.എ. ചെയർമാൻ

റവന്യൂ, ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി
കെ.എസ്.ഡി.എം.എ. വൈസ് ചെയർമാൻ

മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ

കനത്തമഴ

https://www.imdtvm.gov.in/

സുനാമി

http://www.incois.gov.in/tsunami/eqevents.jsp

കൊടുങ്കാറ്റ്

http://www.rsmcnewdelhi.imd.gov.in/index.php?lang=en

ഭൂകമ്പം

http://www.isgn.gov.in/ISGN/

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ

ദുരന്ത നിവാരണ ആസൂത്രണ രേഖകൾ

ഭൂപടം

Resource Inventory

Brochures

പ്രവചനാധാരമായ ഘടകം

NWP Models Based District Level Weather Prediction
read more
ESSO - Indian National Centre for Ocean Information Services
read more

കൂടുതൽ അറിയാം

കുട്ടികൾക്കായി

സ്‌കൂൾ സുരക്ഷ

National Disaster Management Guidelines

പരിപാടികൾ

ഗ്യാലറി

view our photo and video gallery

Capacity Building Initiatives of SDMA - (2019 ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെ )

72

പരിശീലനങ്ങൾ

4458

ആകെ പരിശീലനം നേടിയവർ

1970

പുരുഷന്മാർ

2488

സ്ത്രീകൾ