മുന്നറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കൂ:

കാലാവസ്ഥ വിവരങ്ങൾ

 

ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പട്ടിക മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിധം

 1. അണക്കെട്ടുകളിലെ തൽസ്ഥിതി (KSEB)-10/07/2020.PDF
 2. അണക്കെട്ടുകളിലെ തൽസ്ഥിതി (IRRIGATION)-10/07/2020.PDF
 3. നദികളിലെ ജലനിരപ്പ്-10/07/2020.PDF
 4. മുന്നറിയിപ്പ്-10/07/2020.PDF

 

കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മഴ സംബന്ധിച്ച പ്രവചനവും ജില്ലയിലെ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മഴ മാപിനികളിൽ ലഭിച്ച മഴയും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം. 10/07/2020. PDF

വാർത്തകളും ജാഗ്രത നിർദ്ദേശങ്ങളും

News Scroll

 • കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത- വിവിധ ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ (Yellow) അലേർട്ട്
  2020 ജൂലൈ 10 : കണ്ണൂർ,കാസർഗോഡ്.

  2020 ജൂലൈ 11 : ഇടുക്കി,മലപ്പുറം,കോഴിക്കോട്,കണ്ണൂർ,കാസർഗോഡ്.

  2020 ജൂലൈ 12 : ഇടുക്കി,മലപ്പുറം,കണ്ണൂർ,കാസർഗോഡ്.

  2020 ജൂലൈ 13 : ഇടുക്കി,മലപ്പുറം,കാസർഗോഡ്.
 • കേരളത്തിൽ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി മലയോര മേഖലകളിൽ പ്രത്യേക ജാഗ്രത നിർദേശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
  കേരളത്തിൽ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി മലയോര മേഖലകളിൽ പ്രത്യേക ജാഗ്രത നിർദേശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

  മഴ തുടരുന്ന കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, എറണാകുളം, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലെ മലയോര മേഖലകളിലും മഴ തുടരുന്ന മറ്റു ജില്ലകളിലെ മലയോര മേഖലകളിലേക്കുമുള്ള രാത്രി ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിലെ പോലീസ്, ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ, റെവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതും അപകട സൂചന ലഭിച്ചാൽ ഉടനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സജ്ജരായിരിക്കേണ്ടതുമാണ്.
 • മത്സ്യതൊഴിലാളി ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം
  കേരള,കർണ്ണാടക,ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മൽസ്യ ബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടുള്ളതല്ല

മുഖ്യമന്ത്രി,
കെ.എസ്.ഡി.എം.എ. ചെയർമാൻ

റവന്യൂ, ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി
കെ.എസ്.ഡി.എം.എ. വൈസ് ചെയർമാൻ

Capacity Building Initiatives of SDMA - (2019 ജനുവരി മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ )

146

പരിശീലനങ്ങൾ

10673

ആകെ പരിശീലനം നേടിയവർ

5214

പുരുഷന്മാർ

5459

സ്ത്രീകൾ