മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം: കേരള-കർണാടക-ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനു തടസമില്ല എന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു
Listen to Warning:
Shri. Pinarayi Vijayan

Shri. Pinarayi Vijayan

Hon. Chief Minister
CHAIRMAN
Shri. E. Chandrasekharan

Shri. E. Chandrasekharan

Minister for Revenue & Disaster Management
VICE CHAIRMAN

WARNINGS

News Scroll

  • കേരള തീരത്ത് (വിഴിഞ്ഞം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ) ജൂലൈ 27 രാത്രി 11.30 വരെ 2.5 മുതൽ 3.2 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ തിരമാലക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ സമുദ്ര സ്ഥിതി പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം (INCOIS) അറിയിച്ചു.
  • കേരള-കർണാടക-ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനു തടസമില്ല എന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

Capacity Building Initiatives of SDMA - 2020 (Jan-Dec)- May 2021

115

Total Trainings

7451

Total Trained

4079

Total Male

3372

Total Female

Capacity Building Initiatives of SDMA TILL 2019

286

Total Trainings

26807

Total Trained

13582

Total Male

13225

Total Female

Follow me on Twitter

FACEBOOK