കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ മൺസൂൺ ടോക്സ്ൻറെ ഈ വർഷത്തെ ഉദ്‌ഘാടനം ബഹുമാന്യനായ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോ. മൃത്യുഞ്ജയ് മൊഹപത്ര 2022 ജൂൺ 10 വെള്ളിയാഴ്ച്ച വൈകിട്ട് 5 മണിക് നിർവഹിക്കുന്നു.

Monsoon Talks 2022